نوبت دهی شرکتی

image-نوبت دهی شرکتی

برای خیلی از مردم اتفاق افتاده است که برای مراجعه به شرکتها، ارگان ها و دیگر مراکز دولتی، باید وقت بگیرند.

معمولا الگوریتم وقت دهی شرکتی یا سازمانی، زمان فرد مراجعه کننده را از بین می برد.نوبت دهی شرکتی و سازمانی

چرا که این الگوریتم ها (معروف به الگوریتم فیفو FIFO = First in First out)  به این صورت عمل می کند که شما باید با مراجعه به محل مورد نظر وقت را گرفته و بعد منتظر شوید نوبت شما شود.

خب اگر این نوبت دهی را از قبل با یک سامانه جامع انجام دهیم چه می شود؟ 

مطمئنا در زمان مردم صرفه جویی می شود. فرض کنید یک ارگان، روزانه 100 مشتری دارد. اگر برای نوبت دهی به این افراد ، هر فرد به ازای هر نوبت، 1 ساعت زمان صرف کند، روزانه فقط برای یک سازمان، بیش از 100 ساعت زمان انتظار صرف می شود.

زمانی که اگر به آن صد نفر داده شود  حتما  می توانند، مسیر بهتری در جامعه ایجاد کنند.

در همین راستا ما سعی داریم کلیه سازمانها، شرکت ها و ارگان های دولتی را به استفاده از سامانه نوبتیک ترقیب کنیم.

شرکت ها و سازمانهایی که می توانند در صدر سیکل سامانه باشند:

  • مراکز پلیس +10
  • دفاتر رسمی
  • مراکز تعویض پلاک
  • مراکز پشتیبانی خدمات
  • و...

در این سامانه سرویس دهنده می تواند براحتی مشتریان و نوبت های آنها را مدیریت کند.

چطور؟ فقط کافی است در سایت نوبتیک عضو شوید.

همین حالا ثبت نام کنید         راهنما ثبت نام