نحوه رزرو نوبت

image-نحوه رزرو نوبت

نحوه نوبت دهی سرویس هابه منظور راحتی استفاده کنندگان ار سامانه نوبت دهی، رزرو نوبت بدون عضویت انجام می شود.

شما برای رزرو نوبت به صفحه سرویس دهنده خود مراجعه می کنید.

ابتدا سرویس مد نظر خود را انتخاب می کنید.

اطلاعات نام، تماس  و ایمیل خود را درج می کنید.

سپس تاریخ و ساعت رزرو خود را مشخص می کنید.

در صورتی که این زمان آزاد باشد رزرو برای شما انجام می شود.

صفحه فاکتور رزرو برای شما ساخته می شود.

در ضمن ایمیل رزرو برای شما ارسال می شود.

شما فقط با داشتن شماره پیگیری می توانید از خدمات سرویس دهنده استفاده کنید.

در صورت پولی بودن رزرو، شما قبل از رویت فاکتور، ابتدا به صفحه پرداخت رفته، و بعد از پرداخت فاکتور را مشاهده خواهید کرد.